06 227 41 014
Dagelijks bereikbaar op
06 227 41 014
Intervisie

Leven volgens en werken vanuit je ‘eigen wijze’ is mooi. Om achter jouw wijze te komen moet je aan de gang met zelfontwikkeling. Zelfontwikkeling geeft je inzichten en zelfkennis, waarmee je bewuste keuzes kunt maken en tot zelfsturing komt.

Die ontwikkeling is een proces dat je als individu kunt doorlopen. Daarnaast kun je ervoor kiezen om dit samen met collega’s uit hetzelfde vakgebied aan te gaan. In een reeks intervisiebijeenkomsten gaan we samen methodisch aan de gang met inbreng van de deelnemers. We stellen onszelf daarbij de volgende vragen:

  • Hoe verhoud jij je als persoon en als professional tot je werk?
  • Hoe kijken de collega’s hier tegenaan?
  • Hoe is het als je verandert van perspectief?
  • Welke invloed heeft de cultuur van je organisatie op je werk(beleving)?

Onder begeleiding van een supervisor wordt er in een groepje van 4 tot 6 professionals gewerkt aan deskundigheidsbevordering, in een traject van circa 7 bijeenkomsten. De opzet is hierbij dat de groep de intervisie na dit traject zelfstandig kan voortzetten.

Registratie van deskundigheidsbevordering in het V&VN Kwaliteitsregister:

Voor professionals die geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister geldt dat er 1 punt per intervisiebijeenkomst wordt toegekend en ook nog 1 punt voor de voorbereiding of de verwerking (reflectieverslag).